Liên hệ

Thông tin liên hệ trực tiếp

Địa Chỉ : Số 2 Hồ Xuân Hương P6 Q3 TP.HCM

Điện Thoại : 098 383 8003 (Võ sư Trần Bửu Duyên)

Email :buuduyen1982@gmail.com

Thời gian làm việc : Thứ 2 – Thứ 6 (8h – 11h và 14h – 17h)

Bản dồ Online: