Liên Hệ

Thông Tin Liên Hệ Trực Tiếp

Địa Chỉ : Số 2 Hồ Xuân Hương P6 Q3 TP.HCM

Điện Thoại : 098 383 8003 (Võ sư Trần Bửu Duyên)

Email : ldvcttphcm2015@gmail.com

Thời gian làm việc : Thứ 2 - Thứ 6 (8h - 11h và 14h - 17h)