Độc Lư Thương – Chuẩn Hóa

Độc Lư Thương – Chuẩn Hóa

Biên soạn : Võ sư Đoàn Thọ Sơn

Thị phạm : VĐV Lê Thanh Hải

1. Lập tấn liên ba phụng giang đầu

2. Nhị bộ tấn nghinh khai đảng thủ

3. Quy đầu phục thế tấn độc lư

4. Hạ hồi ký túc song long kích

5. Hoành thân chuyển đả tái nghịch tâm

6. Hậu hoàn nghinh chiến khai trực chỉ

7. Hữu phi khai giác thích trung đình

8. Phi bộ tạ hồi liên trung đỉnh

9. Hồi long giáng thế đảo liên thành

10. Chấp thủ “độc lư” sát thích thương

11. Song bộ khai quy đằng xuyên thích

12. Phi vân chấp mã tấn sát ngưu

13. Đảo thế khuynh thân hầu long bộ

14. Chuyển long phi giác thối liên đài

15. Liên ba tam bộ lập như tiền.