Diễn văn của thầy Hoàng Vĩnh Giang Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ Truyền Việt Nam

Diễn văn của thầy Hoàng Vĩnh Giang Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ Truyền Việt Nam
Diễn văn của thầy Hoàng Vĩnh Giang Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ Truyền Việt Nam

Diễn văn của Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ Truyền Việt Nam trong kì thi thăng cấp đai cấp Quốc Gia Khu vực III – Thành Phố Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2017