Lịch sử hình thành Võ Cổ Truyền

Võ cổ truyền Việt Nam dùng để chỉ những hệ phái võ thuật lưu truyền trong suốt trường kỳ lịch sử của dân tộc Việt Nam, được người Việt sáng tạo và bồi đắp qua nhiều thế hệ, hình thành nên kho tàng những đòn, thế, bài quyền, bài binh khí, kỹ thuật chiến đấu đặc thù. Với những kỹ pháp võ thuật này, người Việt Nam đã dựng nước, mở mang và bảo vệ đất nước suốt trong quá trình lịch sử Việt Nam.

Võ thuật cổ truyền Việt Nam thể hiện một số đặc điểm:

  • Thích hợp với nhiều loại địa hình.
  • Thực dụng, linh hoạt.
  • Dĩ công vi thủ, dĩ nhu chế cương, dĩ đoản chế trường.

Tin tức

Tin tức

Tin tức

Giới thiệu về chúng tôi

Võ cổ truyền Việt Nam là hệ thống huấn luyện, chuyển động của con người mang tính chiến đấu có nguồn gốc từ xa xưa do người Việt Nam luyện tập, lưu truyền và phát triển qua nhiều thế hệ đến ngày nay.

Ý kiến võ sinh

Vương Trùng Dương

Sau khi học võ cổ truyền tôi cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh hơn trước rất nhiều

Hoàng Duy

Là người Việt Nam tôi tự hào vì được học môn võ của dân tộc mình

Lê Duy Bình

Học võ cổ truyền không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, tạo sự nhanh nhẹn mà còn giúp người học tôn trọng lễ nghĩa và biết kiềm chề.

Giới thiệu về chúng tôi

Võ cổ truyền Việt Nam là hệ thống huấn luyện, chuyển động của con người mang tính chiến đấu có nguồn gốc từ xa xưa do người Việt Nam luyện tập, lưu truyền và phát triển qua nhiều thế hệ đến ngày nay.